Lidmaatschap van de NOGB

De NOGB is de verbindende schakel tussen alle mensen die plezier beleven aan het gewichtheffen. Als al deze liefhebbers zich sterk maken in n overkoepelende bond, kunnen we meer doen: meer aandacht krijgen in de media, meer fondsen werven, meer topsporters opleiden en naar het buitenland uitzenden en vooral ook meer activiteiten voor onze leden organiseren.

Als lid van de NOGB:
 • Steun je het gewichtheffen in brede zin en help je mee de sport te ontwikkelen.
 • Betaal je mee aan de organisatie van onze nationale kampioenschappen, wedstrijden, trainingen, opleidingen, bijscholingsdagen en andere activiteiten.
 • Mag je aan al onze activiteiten deelnemen.
 • Mag je deelnemen aan wedstrijden van andere bonden die zijn aangesloten bij de KNKF.
 • Ben je verzekerd tegen ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden en op je reis daarheen of daarvandaan.
 • Kun je een beroep doen op het bestuur voor advies en informatie.
 • Ben je indirect aangesloten bij de Europese Gewichthef Federatie (EWF), de Internationale Gewichthef Federatie (IWF) en NOC*NSF.
 • Worden je wedstrijdresultaten officieel erkend en via onze website gepubliceerd.
 • Kun je Nederlandse records halen.
 • Kun je wedstrijdlimieten halen, zodat je Nederland kunt vertegenwoordigen bij EK's en WK's.


Lidmaatschap van de NOGB De NOGB is een vereniging. De leden bepalen gezamenlijk het beleid bij de Algemene Ledenvergadering. Je kunt lid worden via een van de aangesloten clubs of rechtstreeks bij de NOGB. Rechtstreekse leden hebben zelf stemrecht bij de ALV.

We kennen drie soorten lidmaatschap:
 • wedstrijdlid
 • jeugdwedstrijdlid (t/m 17 jaar)
 • algemeen lid (sympathisant/scheidsrechter/bestuurslid)

De actuele tarieven vind je op de website van de KNKF, die onze ledenadministratie voert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het administratiesysteem Sportlink.

Nadat je gegevens in Sportlink zijn ingevoerd door je club of - bij een rechtstreeks lidmaatschap - door ons secretariaat, ontvang je een factuur van de KNKF. Na betaling hiervan krijg je een sportpas toegestuurd, waarop je bondsnummer vermeld staat. Neem deze sportpas altijd mee naar NOGB-activiteiten.

Let op: Bij het aangaan van een lidmaatschap moet je altijd voor een heel kalenderjaar contributie betalen. Je bent lid zolang je lidmaatschap niet is opgezegd. Opzeggingen moeten vr 1 december bij de KNKF binnengekomen zijn, anders wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.


Rechtstreeks lid worden?

Vul het onderstaande formulier in en klik op "aanmelden". Wij nemen daarna contact met je op om te vragen naar je legitimatiegegevens en je bankrekeningnummer.

soort lidmaatschap: wedstrijdlid
jeugdwedstrijdlid
algemeen lid
voornaam: voorletters:
tussenvoegsel: achternaam:
geslacht: man vrouw
geboortedatum:    M     J 
geboorteplaats:
nationaliteit:
adres:
postcode: woonplaats:
e-mail:
telefoonnummer: mobiel:
vragen/opmerkingen:


© 2013 NOGB /