NOGB Wedstrijdkalender

De NOGB Wedstrijdkalender bevat alleen de wedstrijden die onder toezicht van de NOGB worden uitgevoerd. Deze wedstrijden tellen mee voor de nationale ranglijst.
Een uitgebreider overzicht van wedstrijden en centrale trainingen vind je in de Agenda.


NOGB WedstrijdkalenderBij het bestuur kan NOGB-status voor een wedstrijd worden aangevraagd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De wedstrijd moet ten minste acht weken voor de geplande wedstrijddatum worden aangemeld.

 • De wedstrijd moet volgens de reglementen van de NOGB worden uitgevoerd. Dat houdt onder andere in:
  • alleen voor wedstrijdleden van de NOGB of van buitenlandse federaties
  • berechting door drie scheidsrechters met een NOGB- of IWF-licentie
  • voldoende officials en vrijwilligers
  • gebruik van een wedstrijdplankier
  • eisen aan kleding en bandages
  • resultaten/prijsuitreiking volgens NOGB-normen

 • De wedstrijd moet toegankelijk zijn voor alle wedstrijdleden van de NOGB in de betreffende categorie (leeftijd, geslacht, regio), die aan de eventuele kwalificatie-eisen voldoen.

 • De scheidsrechters moeten zoveel mogelijk van verschillende clubs komen. In ieder geval mogen er nooit meer dan twee scheidsrechters van n club tegelijkertijd berechten.

 • De wedstrijd mag geen belemmering vormen voor een goed verloop van de NOGB Wedstrijdkalender.

 • Als het een Nederlands Kampioenschap betreft, mag de wedstrijd bovendien niet binnen 30 dagen voor of na een Europees kampioenschap of wereldkampioenschap voor de betreffende leeftijdscategorie plaatsvinden.

 • De organiserende club moet zijn voorbereid op controle door de Dopingautoriteit en voldoen aan de NADA richtlijnen voor de inrichting van een dopingcontrolestation.
   Richtlijnen Dopingcontrolestation


Het bestuur is te allen tijde bevoegd om aanvullende voorwaarden te stellen, of om voorwaarden te laten vervallen.

© 2013 NOGB /