Doping

Doping De NOGB zet zich in voor een dopingvrije sport en heeft via de IWF verklaard de bepalingen van de World Anti-Doping Code na te zullen leven. Daarom melden wij alle wedstrijden aan bij de Dopingautoriteit, die al dan niet kan besluiten om ter plaatse dopingcontroles uit te voeren.

Je kunt niet aan een wedstrijd deelnemen voordat je het z.g. dopingformulier hebt ingevuld, ondertekend en ingeleverd. Hiermee verklaar je dat je op de hoogte bent van het dopingreglement en dat je, in geval van overtreding, alle kosten zult vergoeden. Deze verklaring moet ieder jaar worden vernieuwd.

Wanneer je bij een wedstrijd wordt getest, krijg je binnen een paar weken schriftelijk bericht van de uitslag.

Sancties

Als je positief bent bevonden op een dopinggeduide stof, wordt je een voorlopige ordemaatregel opgelegd. Dat houdt in dat je per direct:
  • Bent uitgesloten dan deelname aan wedstrijden en andere NOGB-evenementen.
  • Geen deel mag uitmaken van de nationale selectie.
  • Niet geselecteerd mag worden voor enige vertegenwoordiging van de NOGB.
  • Geen trainingen mag geven, volgen of ondergaan bij de NOGB of een van de aangesloten clubs, noch mag trainen onder begeleiding van een aan de NOGB verbonden persoon.
  • Geen begeleidingsactiviteiten mag uitvoeren bij trainingen of wedstrijden.

Deze ordemaatregel blijft van kracht tot het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) een uitspraak heeft gedaan.

Dispensatie

Als je medicatie moet gebruiken waarin een dopinggeduide stof zit, ben je verplicht hiervoor dispensatie aan te vragen bij de Dopingautoriteit. Een toegekende dispensatie blijft vier jaar geldig.

Let op: De IWF erkent geen nationale dispensaties. Als je deel wilt nemen aan wedstrijden in het buitenland, moet je een z.g. therapeutic use exemption aanvragen.

Meer informatie

Op de website van de Dopingautoriteit vind je uitgebreide informatie over het verloop van de dopingcontrole, de lijst met dopinggeduide stoffen en het formulier om dispensatie aan te vragen. Ook de website van de Vlaamse Dopinglijn biedt veel informatie.

  Blijf Negatief 2013 (dopingwaaier) - dopingregels en dopinglijst
  folder "Blijf Negatief" - essentile anti-doping informatie
  folder "Rondom Begeleiding" - Hoe ouders, trainer-coaches en andere sportbegeleiders kunnen bijdragen aan een dopingvrije sport


© 2013 NOGB /