Zelf een record halen

Zelf een record halen

Een Nederlands record halen


In Nederland

Een Nederlands record kun je halen op iedere wedstrijd op de NOGB Wedstrijdkalender.

Om je behaalde record erkend te krijgen hoef je het alleen te melden bij het bestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken.

In het buitenland

Daarnaast kun je een Nederlands record halen op iedere wedstrijd in het buitenland die onder IWF-regels is uitgevoerd en waarbij de berechting door drie scheidsrechters is gedaan. Deze scheidsrechters moeten minimaal van het niveau nationaal scheidsrechter zijn.

Om je behaalde record erkend te krijgen moet je de officile uitslagenlijst sturen aan het bestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken.


Een internationaal record halen

Een wereldrecord of een Europees record kun je alleen halen op door de IWF erkende internationale kampioenschappen.

Om je behaalde record erkend en geregistreerd te krijgen hoef je zelf niets te doen.


© 2013 NOGB /