Deelnemen aan wedstrijden in het buitenland

Deelnemen aan wedstrijden in het buitenland Als je deel wilt nemen aan een internationale wedstrijd, heb je toestemming van het bestuur van de NOGB nodig. Toestemming moet worden aangevraagd bij het bestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken. Masters vragen toestemming aan bij de Masters Chairman.

Om toestemming te krijgen gelden de volgende voorwaarden:
 • Alle verplichtingen naar de KNKF en NOGB moeten voldaan zijn.
 • De Verklaring Kostenverdeling Dopinggerelateerde Overtredingen moet volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd zijn bij het bestuur van de NOGB. Deze overeenkomst moet jaarlijks worden vernieuwd.
 • Je aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
  • de datum van de wedstrijd
  • de locatie van de wedstrijd
  • het soort wedstrijd
  • de contactinformatie van de organisatie

Voor Masters geldt bovendien:
 • De NOGB Masters gedragscode moet volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd zijn bij het bestuur van de NOGB.
  Deze overeenkomst moet jaarlijks worden vernieuwd.

De NOGB heeft altijd het recht om aanvullende voorwaarden te stellen.

Zonder toestemming mag je NIET aan internationale wedstrijden deelnemen.Uitzending naar EK's en WK's

Om in aanmerking te komen voor uitzending naar een EK of WK, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Limiet halen

Je moet een van de betreffende limieten halen. Het behalen van de A-limiet geeft in principe recht op uitzending met subsidie. Het behalen van de B-limiet geeft recht op deelname, maar dan op eigen kosten. Iedere vorm van subsidie is altijd afhankelijk van de definitieve subsidietoewijzing door NOC*NSF.

Als er meerdere atleten in aanmerking komen voor subsidie, wordt de subsidie toegekend aan de atleet die het hoogste percentage van de betreffende limiet heeft behaald.

Je moet de limiet binnen 12 maanden voor de datum van het betreffende kampioenschap halen, op n van de door de NOGB aan te wijzen of vooraf goedgekeurde kwalificatiewedstrijden. Bij het behalen van de limiet mag je lichaamsgewicht niet hoger zijn dan 2 kg boven de gewichtsklasse waarvoor je kwalificeert. De limiet wordt dan met eenzelfde aantal kg verhoogd.

Vormbehoud tonen *

Om na je kwalificatie definitief te worden opgenomen in de Nederlandse afvaardiging, moet je vormbehoud tonen in de 12 weken voorafgaand aan het EK of WK, maar niet later dan 5 weken voor de z.g. arrival date. Je toont vormbehoud door 90% te halen van de limiet voor de gewichtsklasse waarin je hebt gekwalificeerd en waarin je uit wilt komen op het EK of WK. Dit moet gebeuren op n van de door de NOGB aan te wijzen of vooraf goedgekeurde kwalificatiewedstrijden.

Dopingcontrole *

Je moet minimaal zes maanden voor het kampioenschap zijn aangemeld voor de testing pool. Tevens dien je vanaf die datum je z.g. Whereabouts aan te leveren, zodat je beschikbaar bent voor dopingcontrole.

Centrale trainingen *

Je bent verplicht om deel te nemen aan de centrale trainingen.


Uitzonderingsgevallen

 • Als je door bijzondere omstandigheden niet eerder in staat bent geweest om de limiet te halen, kun je tot uiterlijk vijf weken voor de arrival date kwalificeren. Het behalen van de limiet geldt dan tevens als vormbehoud.
 • Als je in tijdnood komt om te kwalificeren of vormbehoud te tonen, en er binnen een maand voor de deadline geen door de NOGB goedgekeurde wedstrijd plaatsvindt, kan je club een verzoek indienen voor een individuele beoordeling. Er komen dan drie scheidsrechters om jouw beurten te beoordelen. Een dergelijk verzoek moet uiterlijk 4 weken van te voren worden ingediend. De reiskosten van de scheidsrechters moeten door de club worden betaald.


*) Deze voorwaarden gelden niet voor deelname aan het EK/WK Masters.


Deelnemen aan de Olympische Spelen

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische Spelen moet je voldoen aan de eisen van de IWF en de aanvullende eisen van NOC*NSF.

Als je hieraan voldoet, kom je in aanmerking voor uitgebreide begeleiding en krijg je een persoonlijk gesprek over de voorwaarden. Een van de voorwaarden zal zijn dat je de A-limiet voor het WK haalt en ook werkelijk aan het WK deelneemt.Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze regelingen, neem dan contact op met het bestuurslid met de portefeuille Topsportzaken.

© 2013 NOGB /